Thực phẩm và công thức chế biến món ăn trên phần mềm Nutri ALL

Buoc4.png Thực phẩm trên phần mềm Nutri ALL

Thực phẩm để sử dụng tính khẩu phần ăn và trong các công thức chế biến món ăn trên Phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri ALL được cập nhật theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam năm 2017 của Viện Dinh dưỡng quốc gia và được bổ sung thêm thực phẩm từ một số nguồn đáng tin cậy khác và được tích hợp sẵn vào cơ sở dữ liệu gốc của phần mềm.

Người dùng cũng có thể tự thêm, quản lý và cập nhật danh mục thực phẩm riêng của mình. Nếu muốn, người dùng cũng có thể tự thiết lập danh mục thực phẩm thường xuyên sử dụng của riêng mình.

Phần mềm cho phép nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu và sắp xếp danh mục thực phẩm theo các chỉ tiêu dinh dưỡng.

Một thực phẩm có thể có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào mỗi vùng miền và người dùng có thể chọn tên nào phù hợp với mình mà không nhất thiết phải dùng tên gốc.

Lưu ý: Để đảm bảo tính chính xác về mặt dinh dưỡng khi tính khẩu phần ăn, người dùng chỉ tự thêm thực phẩm khi biết chắc chắn được thành phần dinh dưỡng của thực phẩm đó. Thông tin về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm được coi là chính thống khi được công bố bởi Viện dinh dưỡng quốc gia hoặc được coi là tin cậy khi được công bố bởi nhà sản xuất được chứng thực tiêu chuẩn chất lượng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Buoc3.png Thư viện công thức chế biến món ăn trên phần mềm Nutri ALL

Phần mềm có một thư viện công thức chế biến món ăn phong phú với hàng trăm món ăn từ mọi vùng miền được phân loại một cách khoa học.

Đối với phần mềm Nutri ALL, một công thức chế biến món ăn không đơn thuần chỉ là thông tin tham khảo khi chế biến thực tế mà nó còn tham gia trực tiếp vào quá trình thiết lập tính toán khẩu phần ăn, khi chọn một món ăn, đồng nghĩa với việc đã lựa chọn sử dụng toàn bộ thực phẩm sử dụng để chế biến ra món ăn đó trong bảng tính khẩu phần ăn đang được thiết lập.

Người dùng cũng có thể tự thêm vào phần mềm những món ăn ưa thích phù hợp với từng vùng miền để sử dụng trong quá trình tính toán, thiết lập khẩu phần ăn.

Người dùng có thể thiết lập các ”Thực đơn của tôi”  để lựa chọn nhanh món ăn trong nghiệp vụ Lập text-align: justify;bảng tính khẩu phần ăn.

Nutri ALL

Tin Nutri ALL

Kiểm tra chỉ số

Xem kết quả
Xem kết quả