Chuẩn hóa thể thức trình bày văn bản theo Nghị định số 30 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Phần mềm Nutri ALL có hơn 40 mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo phù hợp với mọi yêu cầu quản lý theo các quy định hiện hành từ các bộ ngành khác nhau như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

1. Tại sao phải chuẩn hóa thể thức trình bày văn bản?

Ở các phiên bản trước, thể thức trình bày văn bản được áp dụng theo các mẫu sổ sách, chứng từ theo các quy định, hướng dẫn từ các văn bản pháp pháp quy được ban hành bởi các bộ ngành khác nhau như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính... Ngoài ra còn có các mẫu biểu, sổ sách do đơn vị phát triển phần mềm Nutri ALL thiết kế để phù hợp với các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định số 30/2002/NĐ-CP về công tác văn thư trong đó có quy định chi tiết về kỹ thuật và thể thức trình bày văn bản.

2. Nutri ALL 2023 đã chuẩn hóa toàn bộ thể thức trình bày văn bản theo quy định.

Nội dung, số liệu trên các loại chứng từ, sổ sách, báo cáo vẫn được giữ nguyên như các phiên bản trước phù hợp với các quy định liên quan. Tuy nhiên, phiên bản Nutri ALL 2023 đã chuẩn hóa toàn bộ thể thức trình bày của các mẫu văn bản trên theo quy định của nghị đinh số 30 năm 2020.

Mỗi loại mẫu biểu, chứng từ, số sách, báo cáo trên phần mềm Nutri ALL đều có thể được kết xuất ra các định dạng khác nhau như PDF, Word, Excel hoặc in trực tiếp từ phần mềm ra máy in để lưu trữ.

Ngoài ra, sử dụng phiên bản Nutri ALL 2023, người dùng cũng có thể chủ động thay đổi tên Đơn vị chủ quản của mình mà không cần bản cập nhật từ đơn vị phát triển phần mềm Nutri ALL.

 

Nutri ALL

Tin Nutri ALL

Kiểm tra chỉ số

Xem kết quả
Xem kết quả