Phân hệ quản lý dinh dưỡng

NutriAll_Icon_2.png  Tính khẩu phần ăn

Kiểm soát mức đáp ứng dinh dưỡng theo chế độ ăn đã thiết lập.

Kiểm soát được chi phí - giá thành mỗi suất ăn

 NutriAll_Icon_19.png Thiết lập chế độ dinh dưỡng

Thiết lập chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn cho các lứa tuổi căn cứ theo:

- Thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo (Từ phiên bản Nutri ALL 2017 đã cập nhật theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày   30 tháng 12 năm 2016)

- Tham khảo và áp dụng Tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam của Viện dinh dưỡng quốc gia.

NutriAll_Icon_4.png  Thư viện công thức chế biến món ăn

Gồm hàng trăm công thức chế biến món ăn phổ biến tại tất cả các vùng miền trong toàn quốc, được phân loại một cách chặt chẽ, dễ dàng tra cứu, tìm kiếm.

NutriAll_Icon_26.png  Cơ sở dữ liệu về thực phẩm

Số hóa toàn bộ thực phẩm theo tài liệu Bảng thành phần thực phẩm Việt nam năm 2016 của Viện dinh dưỡng, Bộ y tế.

NutriAll_Icon_16.png  Tiếp phẩm - Kiểm thực

Tổng hợp dữ liệu về thực phẩm sử dụng làm căn cứ để mua, cung cấp thực phẩm, và để in phiếu kiểm thực ba bước theo đúng mẫu ban hành kèm theo quyết định số 1246 ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

NutriAll_Icon_24.png  Lập bảng hạch toán tiền ăn (Bảng tài chính công khai)

Lập phiếu tổng hợp chi phí, giá thành bữa đảm bảo công khai minh bạch trong thu chi tài chính.

NutriAll_Icon_31.png  Báo cáo dinh dưỡng

Báo cáo dưỡng chất hàng ngày, tuần, tháng hoặc theo thời gian tùy chọn

 

img-11.png