Nutri ALL 2023 - Nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Vị trí phụ trách nuôi dưỡng trong trường học luôn phải chịu áp lực lớn. Rất nhiều số liệu phát sinh hàng ngày cần phải xử lý và không được phép sai sót. Nutri ALL 2023 thay đổi để giúp bạn thực hiện công việc nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm thời gian hơn

1. Thay đổi về cách hiển thị đơn vị tính mặc định

Trong các chức năng tính khẩu phần ăn hoặc lập các chứng từ nhập, xuất kho, đơn vị tính toàn bộ hàng hóa, thực phẩm luôn hiển thị mặc định theo kg và người dùng vẫn có thể đổi sang ĐVT khác nếu cần.

2. Đổi đơn vị tính toàn bộ hàng hóa chỉ với một lần bấm chuột.

Trên các màn hình nhập số liệu tính khẩu phần ăn hoặc lập các chứng từ nhập, xuất kho người dùng có thể đổi đồng loạt đơn vị tính của toàn bộ hàng hóa, thực phẩm từ gam sang kg và ngược lại chỉ với 1 lần bấm chuột thay vì phải chọn từng mục.

G1.gif

3. Chọn hoặc bỏ chọn chứng từ chỉ với một lần bấm chuột.

Chọn hoặc bỏ chọn đồng loạt toàn bộ các chứng từ trong màn hình quản lý nhập – xuất kho chỉ với 1 lần bấm chuột thay vì phải lặp lại thao tác lựa chọn từng phiếu như trên các phiên bản trước đây.

G2.gif

 4. Tự động lọc số liệu và chứng từ.

Rất nhiều báo cáo phải lập với nhiều tiêu chí khác nhau về kỳ báo cáo, chủng loại hàng hóa và nhà cung cấp. Nutri ALL 2023 sẽ tự động lọc và hiển thị số liệu hoặc chứng từ trên các chức năng lập báo cáo khi người dùng thay đổi một mục lựa chọn như một chủng loại hàng hóa, một mặt hàng hoặc một nhà cung cấp.

G3.gif

5. Chức năng tìm kiếm nhanh bây giờ còn nhanh hơn

Trong thao tác tìm kiếm nhanh một loại thực phẩm khi lập bảng tính khẩu phần ăn hoặc lập phiếu nhập xuất kho, mỗi từ khóa người dùng nhập vào ô tìm kiếm sẽ được phần mềm hiển thị ngay lập tức toàn bộ các kết quả phù hợp đồng thời Tự động điều chỉnh kích thước ô hiên thị kết quả để làm tăng sự tập trung, giúp người dùng lựa chọn nhanh và chính xác hơn.

G4.gif

6. Nhập mật khẩu ít hơn mà số liệu vẫn an toàn.

Với các phiên bản trước đây, mỗi lần sửa hoặc xóa một loại dữ liệu quan trong như Chế độ dinh dưỡng, người dùng đều phải nhập mật khẩu của mình để xác nhận quyền thay đổi số liệu, việc này để đảm bảo người thực hiện có quyền thay đổi số liệu đồng thời loại bỏ thao tác nhầm gây ra mất dữ liệu, tuy nhiên việc phải lặp lại liên tục việc xác nhận cũng mất thời gian và gây ra cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Với Nutri ALL 2023, nếu người dùng nhập đúng mật khẩu để xác nhận một lần thì trong vòng 15 phút tiếp theo sẽ không cần lặp lại thao tác đó nữa.

G8.gif

Nutri ALL

Tin Nutri ALL

Kiểm tra chỉ số

Xem kết quả
Xem kết quả