Những tiện ích nổi bật

NutriAll_Icon_3.png  Thư viện 365 bảng tính khẩu phần ăn tiêu chuẩn.

- Hệ thống được tích hợp một thư viện gồm 365 bảng tính khẩu phần ăn tiêu chuẩn, không có bất kỳ 2 bảng nào trùng nhau.

- Người dùng có thể sử dụng mỗi ngày một bảng tính khẩu phần ăn trong suốt cả năm không bị trùng lặp mà không cần phải tính khẩu phần ăn.

- Người dùng cũng có thể tự xây dựng thư viện bảng tính khẩu phần ăn của riêng mình.

NutriAll_Icon_4.png  Thư viện 800+ công thức chế biến món ăn.

- Sử dụng công thức chế biến thức món ăn trong tính khẩu phần ăn để giảm bớt thời gian lựa chọn thực phẩm

- Tùy chỉnh công thức chế biến món ăn để tự động xác định các thực phẩm chính trên phiếu kiểm thực.

Người dùng cũng có thể thêm món ăn và tùy biến các món ăn thành những thực đơn riêng của minh.

NutriAll_Icon_26.png Dùng tên thực phẩm theo tên thông dụng cảu địa phương, vùng miền

- Người dùng có thể đặt lại tên thực phẩm để phù hợp với tên gọi thông dụng tại địa phương nơi mình sinh sống, làm việc mà không lệ thuộc vào tên chính thức của thực phẩm.

- Người dùng cũng có thể tự thêm thực phẩm vào và tùy biến các danh mục thực phẩm thường xuyên sử dụng của mình.

NutriAll_Icon_25.png  Công cụ tìm kiếm thông tin mạnh.

Công cụ tìm kiếm thông minh và lựa chọn thông tin trong toàn hệ thống rất hiệu quả.

NutriAll_Icon_18.png Thuật toán tự động xác định lượng thực phẩm cho mỗi suất ăn.

Quy trình nghiệp vụ được hướng dẫn trực tiếp trên tất cả các màn hình làm việc.

Toàn bộ các màn hình làm việc đều có các chỉ dẫn chi tiết các thao tác và các mẹo, tiện ích gắn liền với nghiệp vụ đang thực hiện, điều này giúp người dùng chưa từng sử dụng phần mềm Nutri ALL trước đây cũng có thể sử dụng được một cách dễ dàng.

NutriAll_Icon_30.png Chức năng tham khảo và quy đổi đơn vị tính tiêu chuẩn - thông dụng.

Tham khao, đối chiếu đơn vị tính tiêu chuẩn (kg, gam) sang đơn vị tính thông dụng (thìa, muỗng, cốc,...)

NutriAll_Icon_20.png  Sắp xếp và lựa chọn tất cả các chỉ số dinh dưỡng.

Ngay tại mỗi màn hình tính toán khẩu phẩn ăn, người dùng luôn có thể sắp xếp để lựa chọn thực phẩm theo các tiêu chí tăng hoặc giảm dần đối với tất cả các chỉ số dinh dưỡng (Năng lượng, đạm, béo, bột đường, các vitamin và khoáng chất)

NutriAll_Icon_1.png  Áp dụng các tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị.

Các tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị được tổ chức tốt đảm bảo:

- Dễ dàng cập nhật nếu có thay đổi.

- Dễ dàng tham khảo và áp dụng.

- An toàn dữ liệu: Chỉ người có thẩm quyền mới được can thiệp và sửa đổi.

NutriAll_Icon_22.png Nhiều tiện ích khác.