NutriAll_Icon_36px.png TỔNG QUAN VỀ NUTRI ALL


icon-7.png  Các phân hệ nghiệp vụ chính:

Nutri all.ico Quản lý dinh dưỡng

Nutri all.ico Quản lý sức khỏe

Nutri all.ico Quản lý chi phí nuôi dưỡng (bao gồm các loại sổ sách bán trú dùng trong trường học)

Phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri ALL được xây dựng để sử dụng trong các trường học có hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc bán trú cũng như các đơn vị có bếp ăn tập thể.

Toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở tính toán, các mẫu biểu báo cáo đều tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp lý liên quan như các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

Dữ liệu gốc làm căn cứ tính toán hoặc đánh giá đều được sử dụng từ các tổ chức chuyên môn cao nhất về chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em như Vụ giáo dục mầm non - Bộ giáo dục và đào tạo hoặc các cơ quan chuyên chuyên môn về dinh dưỡng, lương thực và thực phẩm của Viêt Nam và Quốc tế như Viện dinh dưỡng quốc gia, Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc FAO và Tổ chức y tế thế giới WHO.

Knowledge.png

 Chúng tôi là chuyên gia

Nutri all.ico Phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri ALL được tư vấn bởi Khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề, thuộc Viện dinh dưỡng quốc gia.

Nutri all.ico Phần mềm Nutri ALL được hội đồng khoa học của Viện dinh dưỡng thẩm định và đạt kết quả Xuất sắc theo quyết định số 1898 ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia

License.png Bản quyền đã được bảo hộ

Nutri all.ico Phần mềm Nutri ALL được Bảo hộ bản quyền theo giấy chứng nhận số 3982/2017/QT của Cục Bản quyền tác giả.


NewItem.png

Giới thiệu phiên bản Nutri ALL 2023

Nutri all.ico Bản nâng cấp này sẽ giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức khi sử dụng phần mềm Nutri ALL.  Xem chi tiết >>