Trung tâm dữ liệu thực phẩm

Danh sách thực phẩm

Tên
Nhà sản xuất
Nhóm

 Trung tâm dữ liệu thực phẩm Nutri ALL đáp ứng nhu cầu tra cứu chi tiết thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm thông dụng tại Việt Nam để sử dụng trong việc tính toán khẩu phần ăn hợp lý.

 Ngoài dữ liệu được công bố bởi Viện dinh dưỡng quốc gia thì chúng tôi còn khai thác và cung cấp thông tin từ các nguồn tin cậy khác trong đó có cơ sở dữ liệu thực phẩm của tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cũng như Cơ sở dữ liệu thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và một số quốc gia khác.

 Cùng với dữ liệu về các thực phẩm tươi chưa qua chế biến, Trung tâm dữ liệu thực phẩm Nutri ALL còn có thông tin về thành phần dinh dưỡng của các thực phẩm được sản xuất và lưu hành phổ biến trên thị trường, dữ liệu dinh dưỡng của nhóm thực phẩm này được cung cấp hoặc công bố trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có nhu cầu công bố hoặc cập nhật thông tin dinh dưỡng sản phẩm của đơn vị mình.