Phân hệ Quản lý thể trạng và sức khỏe học sinh

Về cơ bản, chức năng Quản lý sức khỏe và thể trạng (tình trạng dinh dưỡng) của phần mềm Nutri ALL có thể ứng dụng cho bất kỳ nhóm đối tượng nào, tuy nhiên chức năng này được chú trọng quản lý sức khỏe học sinh, gồm các nghiệp vụ sau:

 NutriAll_Icon_32.png Quản lý hồ sơ quản lý sức khỏe từng học sinh

Hồ sơ quản lý sức khỏe của mỗi học sinh được xây dựng căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13 - năm 2016 của Bộ Giáo dục và vào tạo & Bộ Y tế. Bao gồm:

- Theo dõi thể trạng.

- Theo dõi tiền sử sức khỏe.

Đánh giá tăng trưởng thể trạng dựa trên chuẩn tăng trưởng WHO bao gồm các tiêu chí phân biệt theo giới tính và độ tuổi:

- Chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI) theo độ tuổi.

- Vẽ đồ thị tăng trưởng của trẻ trong đó có so sánh với đồ thị thể hiện 6 độ lệch chuẩn theo WHO.

- Báo cáo sức khỏe chi tiết kèm đồ thị tăng trưởng.

 NutriAll_Icon_38.png Báo cáo tổng hợp sức khỏe, tăng trưởng

Báo cáo tổng hợp và đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh theo: Từng nhóm trẻ, lớp, khối lớp toàn trường hoặc theo thể trạng, bệnh tật căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13-2016 của Bộ Y tế.

*Thể trạng được đánh giá tự động căn cứ vào 6 độ lệch chuẩn theo WHO.

 NutriAll_Icon_5.png Đánh giá thể trạng và xác định nhu cầu dinh dưỡng cá nhân

Đánh giá thể trạng: Dựa trên độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng để xác định và đưa ra 5 tiêu chí đánh giá thể trạng gồm: - Chỉ số khối cơ thể (BMI); - BMI theo độ tuổi; - Chiều cao theo độ tuổi; - Cân nặng theo độ tuổi; - Cân nặng theo chiều cao.

Khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng cá nhân: Dựa trên thể trạng, độ tuổi, giới tính để xác định năng lượng chuyển hóa cơ bản (theo Viện dinh dưỡng/ FAO/ WHO/ UNU1985), đối chiếu với mức độ hoạt động thể chất (6 mức độ: Thụ động, nhẹ, trung bình, năng động; tích cực, rất tích cực) để đưa ra khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng cá nhân.

 NutriAll_Icon_17.png Cung cấp tiện ích hỗ trợ công tác khám sức khỏe

- Thiết lập lịch khám sức khỏe trong đó có chức năng tự động nhắc việc.

- Tổng hợp và in danh sách học sinh khám sức khỏe.