Những chức năng tiêu biểu của phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri ALL

Phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tin cậy, nhiều tiện ích, thuận lợi cho sử dụng cũng như đảm bảo an toàn số liệu

Dùng thử miễn phí

01

Tính khẩu phần ăn với thư viện 360 bảng tính khẩu phần ăn mẫu

Là một trong những nghiệp vụ chính và quan trong nhất của phần mềm, chức năng Thiết lập bảng tính khẩu phần ăn đã được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và xây dựng một cách khoa học, đảm bảo tính chính xác và đặc biệt là rất dễ sử dụng.

Xem thêm

02

Xây dựng và điều chỉnh chế độ cung cấp dinh dưỡng

Phần mềm Nutri ALL được cài đặt sẵn các chế độ ăn cho độ tuổi mầm non theo quy định của thông tư 28 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tính ăn cho các nhóm trẻ ở các cấp học lớn hơn, phần mềm cũng có sẵn các chế độ ăn cho học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Xem thêm

03

Dữ liệu thực phẩm & công thức chế biến món ăn

Thực phẩm để sử dụng tính khẩu phần ăn và trong các công thức chế biến món ăn được cập nhật theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam năm 2017 của Viện Dinh dưỡng quốc gia. Cùng với đó thư viện công thức chế biến món ăn phong phú với hàng trăm món ăn từ mọi vùng miền được phân loại một cách khoa học, sử dụng thuận tiện trong tính khẩu phần ăn.

Xem thêm

04

Chức năng tiếp phẩm & kiểm thực  NewItem.png

Với chức năng lập phiếu tiếp phẩm, phần mềm sẽ tự động tổng hợp nhu cầu sử dụng trong ngày và phân tích dữ liệu để thiết lập phiếu tiếp phẩm trong đó phân loại thực phẩm mua mới và thực phẩm tồn kho. In ấn các bảng biểu để hỗ trợ công tác tiếp phẩm, mua hàng, kiểm thực và nhập, xuất kho thực phẩm.

Xem thêm

05

Quản lý chi phí nuôi dưỡng và giá thành bữa ăn

Phần mềm Nutri ALL cung cấp công cụ để nguời dùng hạch toán được các khoản chi một cách linh hoạt và chặt chẽ, đảm bảo cân đối thu - chi đồng thời với cân đối dưỡng chất. Chi phí - giá thành bữa ăn được quản lý riêng biệt theo mỗi nhóm đối tượng ăn một cách liên tục.

Xem thêm

06

Lập sổ sách - báo cáo theo chuẩn kế toán

Phân hệ quản lý hàng hóa - thu - chi trên phần mềm Nutri ALL có đầy đủ chức năng như một phần mềm kế toán thu nhỏ, về cơ bản đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ kế toán liên quan đến chi phí - giá thành bữa ăn cũng như quản lý, thanh toán  công nợ cho nhà cung cấp.

Xem thêm

07

Quản lý, đánh giá sức khỏe và thể trạng

Không chỉ quản lý dinh dưỡng, phần mềm Nutri ALL còn có riêng một phân hệ quản lý, đánh giá sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng. Hồ sơ sức khỏe của mỗi cá nhân được số hóa, dễ dàng tra cứu, cập nhật và đánh giá.

Xem thêm

08

Đảm bảo an toàn dữ liệu làm việc

Với lượng số liệu phát sinh trong quá trình làm việc trong suốt nhiều tháng, nhiều năm thì việc đảm bảo an toàn dữ liệu làm việc là rất quan trọng. Dữ liệu làm việc trên phần mềm Nutri ALL được đảm bảo an toàn với cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu tự động để loại trừ việc mất dữ liệu do hỏng hóc hoặc mất máy tính.

Xem thêm