Tra cứu Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

16:37 04/37/2018

BẢNG TRA CỨU NHU CẦU DINH DƯỠNG KHUYẾN NGHỊ

(Ban hành theo Quyết định số 2615/QĐ- BYT ngày 16 tháng 6 năm 2016)

Nhu cầu năng lượng

Nhu cầu chất đạm - Protid

Nhu cầu chất béo - Lipid

Nhu cầu chất bột đường - Glucid - Carbonhydrate

Nhu cầu Can-xi (calci) ; Ma-giê (Magie); Phốt-pho (Phospho)

Nhu cầu Sắt (Fe); Kẽm (Zn)

Nhu cầu Sê-len (Selen); Đồng; Crôm (Crome); Măng-gan (Mangan); Flo (Fluoride)

Nhu cầu các vitamin nhóm B - C (Nhóm vitamin tan trong nước)

Nhu cầu các vitamin A - D - E - K (Nhóm vitamin tan trong chất béo)

Nhu cầu nước uống

Nhu cầu các chất điện giải (Nat-tri; Clo; Ka-li)

<<Đang tiếp tục cập nhật>>

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com