Thư viện 365 bảng tính khẩu phần ăn trên phần mềm Nutri all

15:33 19/33/2018

Để thuận lợi cho người dùng, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong tính toán, thiết lập Bảng tính khẩu phần ăn, phần mềm Quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri all đã xây dựng một thư viện gồm 365 bảng tính khẩu phần ăn tiêu chuẩn, không có bất kỳ 2 bảng nào trùng nhau. Điều này giúp cho người dùng có thể sử dụng mỗi ngày một bảng tính khẩu phần ăn trong suốt cả năm không bị trùng lặp mà không mất công tính toán.

Thư viện bảng tính khẩu phần ăn mẫu trên phần mềm Nutri all

Với phần mềm Nutri all, người dùng cũng có thể tự xây dựng thư viện bảng tính khẩu phần ăn của riêng mình bằng cách ghi một Bảng tính khẩu phần ăn đã được thiết lập cân đối về mặt dưỡng chất và phù hợp với chi phí thành một Bảng tính khẩu phần ăn mẫu, Bảng tính khẩu ăn mẫu này sẽ được lưu lại để sử dụng sau này. Với tiện ích này, người dùng sẽ không mất thời gian tính toán thiết lập dưỡng chất hàng ngày mà chỉ việc lựa chọn theo thực đơn với chế độ ăn, theo tuần, theo mùa phù hợp.

Nutri all

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com