Phân hệ Quản lý thể trạng và sức khỏe học sinh

21:34 14/34/2017

Phân hệ quản lý và đánh giá thể trạng, sức khỏe học sinh được xây dựng để quản lý hồ sơ chi tiết sức khỏe học sinh, đánh giá tăng trưởng, thể trạng và hỗ trợ quản lý, báo cáo sức khỏe học sinh trong đó có chức năng tự động phân loại đánh giá thể trạng căn cứ trên tiêu chuẩn tăng trưởng chiều cao, cân nặng được công bố bởi WHO và Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam.

Đồ thị so sánh chiều cao của trẻ với tiêu chuẩn tăng trưởng của WHO theo 6 độ lệch chuẩn

Phân hệ Quản lý sức khỏe bao gồm các tác vụ sau:

Quản lý học sinh: Quản lý hồ sơ học sinh, phân loại theo lớp học và thể trạng

Quản lý chi tiết hồ sơ học sinh:  Bao gồm tiền sử bệnh tật, chi tiết các lần cân đo và chiều cao, cân nặng ghi nhận được.

Hồ sơ quản lý sức khỏe của mỗi học sinh được xây dựng căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13 - năm 2016 của Bộ Giáo dục và vào tạo & Bộ Y tế.

Báo cáo sức khỏe - tăng trưởng: Gồm báo cáo tổng hợp theo lớp, theo tình trạng tăng trưởng căn cứ theo tiêu chuẩn tăng trưởng của WHO và báo cáo chi tiết hồ sơ sức khỏe từng học sinh, trong đó có tự động đánh giá các chỉ số chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thẻ (BMI) so sánh với các chỉ tiêu đánh giá của WHO với 6 độ lệch chuẩn.

Hỗ trợ công tác cân đo, khám sức khỏe học sinh: Chức năng này được thực hiện thông qua tiện ích In danh sách và nhập thông tin cân đo.

Xác định tình trạng tăng trưởng và khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng cá nhân: Đảm bảo phù hợp với độ tuổi, chiều cao, cân năng và 6 mức độ hoạt động thể chất khác nhau.

NUTRI ALL

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com