Phân hệ Quản lý hàng hóa - thu – chi trên phần mềm Nutri all

14:43 20/43/2018

Việc làm sổ sách bán trú chưa bao giờ là công việc dễ chịu, kể cả với những người có nhiều năm kinh nghiệm, còn  đối với những nhân viên mới, công việc này thực sự là một “cực hình” với những lúng túng, căng thẳng trong việc rà soát, hoàn thiện cả một “núi” sổ sách mỗi khi có đợt thanh kiểm tra của cấp trên đối với công tác nuôi dưỡng bán trú.

Phân hệ quản lý hàng hóa thu chi của phần mềm Nutri all sẽ giúp cán bộ nhận viên làm công tác bán trú loại bỏ hoàn toàn gánh nặng trên.

Stress với sổ sách bán trú

Chức năng quản lý hàng hóa - thu – chi của phần mềm Nutri all được thiết kế và xây dựng như một phần mềm kế toán nhỏ gọn. Các nghiệp vụ tuân thủ chặt chẽ theo chế độ kế toán hiện hành, tuy nhiên lại rất dễ dàng nắm bắt và sử dụng, kể cả với những ai còn ít kinh nghiệm.

Các bảng biểu được xây dựng hoàn chỉnh theo đúng thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính (Thông tư số 133/202016/TT-BTC)

Quản lý thu – chi:

Lập phiếu thu – chi: Lập phiếu thu, phiếu chi để quản lý các khoản thu chi liên quan đến công tác nuôi dưỡng bán trú.

Báo cáo công nợ: Theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp, từng nhân viên theo từng hình thức: Công nợ phải thu; Công nợ phải trả…

Báo cáo thu - chi: Sổ quỹ tiền mặt: Theo dõi và thiết lập báo cáo thu chi chính xác theo từng ngày hoặc từng kỳ báo cáo.

Báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn hàng hóa trên phần mềm Nutri all

Quản lý hàng hóa:

Lập phiếu nhập - xuất kho: Ngoài chức năng lập và phiếu nhập xuất kho thông thường còn có thêm tiện ích lập phiếu nhập - xuất kho theo phiếu tiếp phẩm.

Lập thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa: Theo dõi chi tiết biến động số lượng và giá trị của mỗi loại hàng hóa theo mỗi lần nhập xuất;  Theo dõi số lượng và giá trị tồn kho của từng loại hàng tại mỗi thời điểm.

Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa trong ngày: Chức năng này để quản lý lượng thực phẩm hàng hóa được sử dụng trong ngày thông qua thực hiện Báo cáo biến động nhập -xuất - tồn của các loại hàng hóa có hoạt động nhập xuất trong ngày.

Báo cáo tổng hợp nhập - xuất -  tồn trong kỳ: Báo cáo tổng hợp biến động nhập - xuất - tồn trong một kỳ đối với toàn bộ các loại hàng hóa có trong kho trong đó cho phép lựa chọn báo cáo theo từng nhóm hàng hoặc một mặt hàng cụ thể.

Thiết lập danh mục hàng lưu kho: Chức năng thiết lập danh mục hàng lưu kho để quản lý các mặt hàng có thể lưu giữ nhiều ngày trong kho và các thực phẩm tươi sống cần phải xuất hết số lượng nhập trong ngày

Quản lý thông tin nhà cung cấp: Quản lý thông tin chi tiết của mỗi nhà cung cấp gồm cả nhà cung cấp có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân, bao gồm tự động thiết lập danh mục hàng cung cấp thông qua nghiêp vụ giao nhận, nhập kho.

Với phân hệ Quản lý Hàng hóa thu chi trên phần mềm Nutri all, gánh nặng làm sổ sách của cán bộ nuôi dưỡng trong trường mầm non gần như được loại bỏ, hầu hết các loại sổ sách đều được “số hóa”, mọi quá trình nhập số liệu, tính toán, đối chiếu đều được thực hiện tự động, đảm bảo tính chính xác thời kịp thời và chặt chẽ, công việc làm sổ sách bán trú sẽ không còn là thứ công việc tẻ nhạt, phức tạp và tốn kém thời gian nữa.

Nutri all

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com