Nhóm nghiệp vụ Tiếp phẩm – Mua hàng - Kiểm thực

16:15 19/15/2018

Trước đây, sau khi tính khẩu phần ăn xong thì cán bộ phụ trách nuôi dưỡng sẽ phải cộng số liệu trên từng Bảng tính khẩu phần ăn đã lập để biết tổng nhu cầu sử dụng trong ngày, sau đó mở sổ và xem Thực phẩm nào có trong kho? Nếu có thì còn đủ không? Thực phẩm nào cần mua mới? Nếu mua thì mua bao nhiêu? Sau đó sẽ phải phân loại ra mua ở đâu, mua của ai để đi mua hoặc gọi người giao thực phẩm.

Chức năng Lập phiếu tiếp phẩm trên phần mềm Nutri all sẽ loại bỏ hoàn toàn các công việc nhiêu khê rắc rối trên.

Với chức năng lập phiếu tiếp phẩm, phần mềm sẽ tự động tổng hợp nhu cầu sử dụng trong ngày và phân tích dữ liệu để thiết lập phiếu tiếp phẩm trong đó phân loại thực phẩm mua mới và thực phẩm tồn kho. In ấn các bảng biểu để hỗ trợ công tác tiếp phẩm, mua hàng, nhập, xuất kho thực phẩm.

Lập phiếu tiếp phẩm trên phần mềm Nutri all

Tiếp theo, sau khi lập xong Phiếu tiếp phẩm, phần mềm sẽ tự động tổng hợp dữ liệu về thực phẩm sử dụng, thực đơn từng bữa ăn để in phiếu kiểm thực ba bước theo đúng tất cả các mẫu ban hành kèm theo quyết định số 1246 ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, kể cả Nhãn lưu mẫu thức ănBiên bản lưu và hủy mẫu, người dùng sẽ không cần phải lập hoặc ghi chép thêm bất kỳ mẫu biểu nào liên quan đến kiểm thực 3 bước.

Sau khi lập Lập phiếu tiếp phẩm, người dùng cũng hầu như loại bỏ được hoàn toàn công việc nhập số liệu khi lập phiếu Nhập xuất kho.

Chức năng lập phiếu tiếp phẩm được đánh giá là một trong những chức năng quan trọng của phần mềm Nutri all giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều nhất công sức và thời gian làm sổ sách.

Nutri all

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com