In phiếu kiểm thực ba bước

23:27 12/27/2017

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì kiểm thực 3 bước yêu cầu bắt buộc. Mỗi bước kiểm thực cần lập một bảng biểu riêng theo đúng mẫu quy định của Cục vệ sinh an toàn phẩm - Bộ Y tế. Mỗi bảng bao gồm các loại thực phẩm nguyên liệu được phân loại hoặc món ăn đã chế biến với đầy đủ các thông tin kèm theo.

Sau khi lập xong các phiếu tiếp phẩm, chức năng in phiếu kiểm thực 3 bước của phần mềm sẽ thực hiện tất cả các công việc kể trên. Bạn chỉ cần bấm chuột để đánh dấu muốn in mẫu biểu kiểm thực của bước nào hay đơn giản hơn nữa là chọn chế độ in toàn bộ  để in cả 3 mẫu

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn in "nhãn dán hộp lưu mẫu" đồng thời với việc in phiếu kiểm thực 3 bước, để làm việc đó thì bạn cũng chỉ tốn công để thực hiện thêm 1 lần bấm chuột mà thôi.

Bích Phượng

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com