Quả Việt quất

09:49 01/49/2018

Tên thực phẩm: Qủa Việt quất
Tên khác:
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%    
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Water - Nước g 84.21
Năng lượng - Energy kcal 57
Đạm - Protein g 0.74
Chất béo - Total lipid (fat) g 0.33
Bột đường - Carbohydrate, by difference g 14.49
Chât xơ - Fiber, total dietary g 2.4
Đường - Sugars, total mg 9.96
Calcium, Ca mg
Iron, Fe mg 6
Magnesium, Mg mg 0.28
Phosphorus, P mg 6
Potassium, K mg 12
Sodium, Na mg 77
Zinc, Zn mg 1
Vitamins mcg 0.16
Vitamin C, total ascorbic acid mcg
Thiamin mg 9.7
Riboflavin mg 0.037
Niacin mg 0.041
Vitamin B-6 mg 0.418
Folate, DFE mg 0.052
Vitamin B-12 mg 6
Vitamin A, RAE mcg 0
Vitamin A, IU mcg 3
Vitamin E (alpha-tocopherol) mcg 54
Vitamin D (D2 + D3) mcg 0.57
Vitamin D mcg 0
Vitamin K (phylloquinone) mcg 0
Lipids mg 19.3
Fatty acids, total saturated mcg
Fatty acids, total monounsaturated mcg 0.028
Fatty acids, total polyunsaturated mcg 0.047
Cholesterol mcg 0.146
Amino Acids mg 0
Other 0
Caffeine

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com