Cá mập

09:40 01/40/2018

Tên thực phẩm: Cá mập
Tên khác:
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%    
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Water - Nước g 78.18
Năng lượng - Energy kcal 92
Đạm - Protein g 19.44
Chất béo - Total lipid (fat) g 0.98
Bột đường - Carbohydrate, by difference g 0
Chât xơ - Fiber, total dietary g 0
Đường - Sugars, total mg 0
Calcium, Ca mg 60
Iron, Fe mg 0.46
Magnesium, Mg mg 67
Phosphorus, P mg 221
Potassium, K mg 356
Sodium, Na mg 86
Zinc, Zn mg 0.47
Vitamins mcg
Vitamin C, total ascorbic acid mcg 0
Thiamin mg 0.047
Riboflavin mg 0.185
Niacin mg 3.27
Vitamin B-6 mg 0.287
Folate, DFE mg 3
Vitamin B-12 mg 3.19
Vitamin A, RAE mcg 14
Vitamin A, IU mcg 46
Vitamin E (alpha-tocopherol) mcg 0.23
Vitamin D (D2 + D3) mcg 1
Vitamin D mcg 42
Vitamin K (phylloquinone) mcg 0.1
Lipids mg
Fatty acids, total saturated mcg 0.135
Fatty acids, total monounsaturated mcg 0.112
Fatty acids, total polyunsaturated mcg 0.483
Cholesterol mcg 71
Amino Acids mg
Other
Caffeine 0

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com