Nước màu

16:05 21/05/2018

Tên thực phẩm:  Nước hàng    
Tên khác: Caramen, nước hàng, nước đường thắng
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Năng lượng - Energy Kcal            322.0
Đạm (Protein) g              35.0
Béo (Lipid) g                  -  
Bột đường (Glucid - Carbohydrate - Carb) g              45.5

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com