Gia vị phở

16:03 21/03/2018

Tên thực phẩm: Gia vị phở    
Tên khác:
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Năng lượng - Energy Kcal              14.0
Đạm (Protein) g                0.8
Béo (Lipid) g                0.2
Bột đường (Glucid - Carbohydrate - Carb) g                2.3

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com