Tương cà

16:02 21/02/2018

Tên thực phẩm: Tương cà    
Tên khác:
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Năng lượng - Energy Kcal            113.0
Đạm (Protein) g                1.1
Béo (Lipid) g                0.1
Bột đường (Glucid - Carbohydrate - Carb) g              27.0

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com