Rau chùm ngây (tươi)

11:56 02/56/2018

Kết quả hình ảnh cho chùm ngây

Mã số 11222
Tên thực phẩm Rau chùm ngây (tươi)
Tên khác Rau cải ngựa
Tên tiếng anh Harseradish tree leaves
Thải bỏ (%) 38%
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Nước (Water) (g) 78.66
Năng lượng (Energy) (Kcal) 64
Đạm (Protein) (g) 9.4
Béo (Lipid) (g) 1.4
Bột đường (Glucid) (g) 8.28
(Celluloza) (g) 2
Tro (Ash) (g) 0
Can-xi (Calcium) (mg) 185
Sắt (Iron) (mg) 4
Ma-giê (Magnesium) (mg) 42
Phốt-pho (Phosphorous) (mg) 112
Ka-li (Potassium) (mg) 337
Natri (Sodium) (mg) 9
Kẽm (Zínc) (mg) 0.6
Đồng (Copper) (µg)
Selen (Selenium) (µg)
Măng-gan (Manganese) (mg)
Vitamin C (Ascorbic acid) (mg) 51.7
Vitamin B1 (Thiamine) (mg) 0.257
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) 0.66
Vitamin PP (Niacin) (mg) 2.22
Vitamin B5 (Pantothenic acid) (mg) 1.2
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) 40
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) (µg) 0
Folat (Folate) (µg) 40
Vitamin B9 (Folic acid) (µg)
Vitamin H (Biotin) (µg)
Vitamin A (Retinol) (µg) 378
Vitamin D (Calciferol) (µg)
Vitamin E (Alpha - Tocopherol) (mg)
Vitamin K (Phylloquinone) (µg)
Beta-caroten (µg)
Alpha-caroten (µg)
Beta-cryptoxathin (µg)
Lycopen (µg)
Lutein+ Zeaxanthin (µg)
Purin (mg)

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com