Kim chi

10:31 04/31/2018

Mã số 11118
Tên thực phẩm Kim chi
Tên khác
Tên tiếng Anh Cabbage, kimchi
Thải bỏ (%) 0
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Nước (Water) (g)          94.3
Năng lượng (Energy) (Kcal)          15.0
Đạm (Protein) (g)            1.1
Béo (Lipid) (g)            0.5
Bột đường (Glucid) (g)            2.4
(Celluloza) (g)            1.6
Tro (Ash) (g)            1.7
Đường tổng số (Sugar) (g)            1.1
Can-xi (Calcium) (mg)          33.0
Sắt (Iron) (mg)            2.5
Ma-giê (Magnesium) (mg)          14.0
Phốt-pho (Phosphorous) (mg)          24.0
Ka-li (Potassium) (mg)        151.0
Natri (Sodium) (mg)        498.0
Kẽm (Zínc) (mg)            0.2
Đồng (Copper) (µg)            0.0
Selen (Selenium) (µg)            0.5
Măng-gan (Manganese) (mg)             -  
Vitamin C (Ascorbic acid) (mg)             -  
Vitamin B1 (Thiamine) (mg)            0.0
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg)            0.2
Vitamin PP (Niacin) (mg)            1.1
Vitamin B5 (Pantothenic acid) (mg)            0.2
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg)            0.2
Folat (Folate) (µg)          52.0
Vitamin B9 (Folic acid) (µg)             -  
Vitamin H (Biotin) (µg)             -  
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) (µg)             -  
Vitamin A (Retinol) (µg)            5.0
Vitamin D (Calciferol) (µg)             -  
Vitamin E (Alpha - Tocopherol) (mg)             -  
Vitamin K (Phylloquinone) (µg)          43.6
Beta-caroten (µg)             -  
Alpha-caroten (µg)             -  
Beta-cryptoxathin (µg)             -  
Lycopen (µg)             -  
Lutein+ Zeaxanthin (µg)             -  
Purin (mg)             -  

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com