Mỳ hoành thánh (dạng lát)

16:09 15/09/2018

Tên thực phẩm: Mỳ hoành thánh (dạng lát)    
Tên khác:
Tên tiếng Anh:
Thải bỏ: 0%    
Thành phần dinh dưỡng trong 100gr thực phẩm ĐV tính Giá trị
Năng lượng - Energy Kcal 366
Đạm (Protein) g 11,70
Béo (Lipid) g 1,80
Bột đường (Glucid - Carbohydrate - Carb) g 71,40

NUTRI ALL - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Địa chỉ:Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

© 2017 vikinutri.com